Melkcontrole

Melkcontrole

Regelmatig melkcontrole is in deze tijd met hoge voerprijzen zeer zeker geen onnodige investering. Juist door regelmatig melkcontrole te doen, kunnen de “kostgangers” er op tijd uitgeselecteerd worden, wat de kosten in de toekomst aanzienlijk kan verminderen. Hoe eerder men begint, hoe sneller men kan beginnen met selecteren en kostenbesparing.

 • Een gezond bedrijf investeert nu voor een toekomst
 • Voor elke vorm van melkscheppen hebben wij de oplossing
 • Lijsten op diverse manieren te verwerken in EGAM geitenmanagementprogramma, zowel eigen schepping als gefiatteerde lijsten met de speciaal voor de geitensector ontwikkelde BSG/LW module.

 

Wilt u meer informatie over melkcontrole, de beschikbare melkcontrole-data en wat het voor uw bedrijf kan betekenen? Kijk dan de presentatie van Elda op de RMV beurs hier terug:

 

 

 

NIEUW Top 100 Geiten. Klik hier
NIEUW Top 100 Bokken. Klik hier


Melkcontrolesystemen ELDA

Optie  Systeem

 1.     Systeem 6 weken Elda alle dieren kg melk + 2 monsters ve + cel
 2.     Willekeurige datum/frequentie alle dieren kg melk + 2 monsters ve + cel
 3.     Systeem 6 weken Elda alle dieren kg melk + alleen bepaalde groep 2 monsters ve + cel
 4.     Willekeurige datum/frequentie alle dieren kg melk + alleen bepaalde groep 2 monsters ve + cel
 5.     Systeem 6 weken Elda alle dieren kg melk + geen monsters
 6.     Willekeurige datum/frequentie alle dieren kg melk + geen monsters
 7.     Willekeurige datum/frequentie alle dieren kg melk + 1 monsters ve + cel
 8.     Automatische melkmeting + herkenning frequentie ? alle dieren kg melk + geen monsters

Fokwaardes

Melkcontroles vormen de basis van succesvolle fokkerij. Elda berekent jaarlijks nieuwe fokwaardes op basis van melkcontroles en elektronische melkmetingen. In deze duurmelk fokwaardes wordt het talent van familietakken meegerekend en van alle dieren alle melkmeting tot 730 dagen. Hierdoor kunnen de meest productierijke en persistente dieren geselecteerd worden voor het fokken van een nog succesvollere generatie geiten.

Voor de technische totstandkoming van de fokwaardes wordt samengewerkt met Wageningen University & Research. Ook zijn er jaarlijks fokwaarden klankbord bijeenkomsten met betrokkenen uit de sector.

Zoeken