Informatie

Welk oormerk is geschikt voor uw schaap of geit?

Voor mestlammeren

Voor mestlammeren raden wij u de I&R Elda clip of I&R-Tagtronic aan.

Voor geit-/schaaplammeren

Voor geit- of schaaplammeren die u aanhoudt en die dus waarschijnlijk meerdere jaren op uw bedrijf zijn, raden we aan om een van de volgende oormerken in te brengen.

Welk type u kiest, is vooral afhankelijk van de diersoort, huisvesting en persoonlijke voorkeur. Neem voor advies contact op.

Oormerken of bolussen?

Groene elektronische oormerken zijn voor bijna iedereen geschikt. Een alternatief is de bolus met grijs oormerk. Kies voor bolussen wanneer u in de melkstal alleen achter uw dieren langs kunt lopen, dit werkt handiger met een eventuele reader. Treedt er veel (ongezien) verlies van oormerken op, bijvoorbeeld omdat uw dieren in een natuurgebied grazen, dan is een bolus ook aan te raden.

Tangen

Gebruik altijd de tang die bij de oormerken wordt geleverd!! Dit voorkomt veel problemen zoals bijvoorbeeld ontstekingen, het verlies van oormerken en het beschadigen van het elektronische deel bij het inbrengen.

Nummert u alle dieren om, dan heeft u ook zeker twee tangen nodig om snel te werken, ongeacht het oormerk dat u gebruikt.

Bolus Applicator

Bij het inbrengen van bolussen heeft u een bolusapplicator nodig en uiteraard een tang om het bijbehorende oormerk in te doen. Gebruik altijd de tang die bij het oormerk wordt geleverd!! Dit voorkomt meer dan de helft van de problemen zoals bijvoorbeeld ontstekingen en verlies van oormerken.

Lees altijd zorgvuldig de handleiding vóórdat u aan de slag gaat.

Zoeken